Btw-facturering in de bouw: natuurlijke personen

Wie zgn. werken in onroerende staat aan natuurlijke personen factureert, moet daarbij een aantal btw-spelregels in acht nemen.

Wie zgn. werken in onroerende staat aan natuurlijke personen factureert, moet daarbij een aantal btw-spelregels in acht nemen. 

 
Combinatie verlaagd tarief en btw verlegd
Voor de facturering van werken in onroerende staat zijn in hoofdzaak twee verschillende regels van belang, met name diegene inzake de toepassing van het verlaagd tarief van 6% btw en diegene m.b.t. de verlegging van de heffing naar de medecontractant.
Beide regels sluiten elkaar evenwel niet uit, integendeel. Zij kunnen perfect samengaan in die zin dat ook in het geval van btw verlegd het verlaagd tarief van 6% mogelijk kan zijn. Het is dan de medecontractant zelf die het verlaagd tarief in zijn aangifte zal moeten toepassen.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende situaties die zich kunnen voordoen als de klant een natuurlijke persoon is.
Overzicht voor klanten-natuurlijke personen
Aan welk deel worden de werken uitgevoerd?
De klant is een natuurlijke persoon die wel btw-plichtig is (bv. kleinhandel)
De klant is een natuurlijke persoon die niet btw-plichtig is (bv. dokter)
Het gebouw is voor meer dan 50% privé
Het gebouw is voor 50% of minder privé
Het gebouw is voor meer dan 50% privé
Het gebouw is voor 50% of minder privé
6% btw mogelijk?
btw verlegd?
6% btw mogelijk?
btw verlegd?
6% btw mogelijk?
btw verlegd?
6% btw mogelijk?
btw verlegd?
Aan het privé­gedeelte alleen
Ja
Neen
Ja
Neen
Ja
Neen
Ja
Neen
Aan het beroeps-gedeelte alleen
Neen
Ja
Neen
Ja
Neen
Neen
Neen
Neen
Aan heel het gebouw
Ja
(op de volledige factuur)
Ja (1)
Ja (2)
Ja
Ja
(op de volledige factuur)
Neen
Ja (2)
Neen
(1) De volledige factuur moet verlegd worden naar de medecontractant. Deze kan wel alleen de btw m.b.t. het beroepsgedeelte in aftrek brengen.
(2) Wel alleen op het privégedeelte. De factuur zal in dit geval opgesplitst moeten worden.

Wenst u meer inlichtingen over dit artikel ?