Btw-facturering in de bouw: vennootschappen

Wie zgn. werken in onroerende staat aan vennootschappen factureert, moet daarbij een aantal btw-spelregels in acht nemen.

Wie zgn. werken in onroerende staat aan vennootschappen factureert, moet daarbij een aantal btw-spelregels in acht nemen. 

 
Combinatie verlaagd tarief en btw verlegd
Voor de facturering van werken in onroerende staat zijn in hoofdzaak twee verschillende regels van belang, met name diegene inzake de toepassing van het verlaagd tarief van 6% btw en degene m.b.t. de verlegging van de heffing naar de medecontractant (btw verlegd).
Beide regels sluiten elkaar evenwel niet uit, integendeel. Zij kunnen perfect samengaan in die zin dat ook in het geval van btw verlegd het verlaagd tarief van 6% mogelijk kan zijn. Het is dan de medecontractant zelf die het verlaagd tarief in zijn aangifte zal moeten toepassen.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende situaties die zich kunnen voordoen als de klant een vennootschap is.
Overzicht voor klanten-vennootschappen
Aan welk deel worden de werken uitgevoerd?
De klant is een btw-plichtige vennootschap (bv. van een kleinhandelaar)
De klant is een niet-btw-plichtige vennootschap (bv. van een dokter)
Het gebouw is voor
meer dan 50% privé
Het gebouw is voor
50% of minder privé
Het gebouw is voor
meer dan 50% privé
Het gebouw is voor
50% of minder privé
6% btw
mogelijk?
btw verlegd?
6% btw
mogelijk?
btw verlegd?
6% btw
mogelijk?
btw verlegd?
6% btw
mogelijk?
btw verlegd?
Aan het privé­gedeelte alleen
Ja
(niet aftrekbaar)
Ja
Ja
(niet aftrekbaar)
Ja
Ja
Neen
Ja
Neen
Aan het beroeps­gedeelte alleen
Neen
Ja
Neen
Ja
Neen
Neen
Neen
Neen
Aan heel het
gebouw
Ja
(alleen het beroeps­deel is aftrekbaar)
Ja
Ja (1)
Ja
Ja
(op de volledige factuur)
Neen
Ja (1)
Neen
(1) Wel alleen op het privégedeelte. De factuur zal in dit geval opgesplitst moeten worden.

Wenst u meer inlichtingen over dit artikel ?