Kilometerheffing

De kilometerheffing geldt sinds 1 april 2016 en kwam in de plaats van het eurovignet. Een overzicht van o.m. de gangbare tarieven.

 
Toepassingsgebied
Algemeen
Een eurovignet heeft u wel nog nodig als u met een camion met een maximaal toegelaten massa (MTM) van minstens 12 ton op wegen in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden rijdt.
Belastbare voertuigen
Alle binnen- en buitenlandse voertuigen met een maximaal toegelaten massa (MTM) groter dan 3,5 ton, die gebruikt worden voor het vervoer van goederen over de weg. Een aantal voertuigen zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de heffing. Het gaat onder meer om:
  • voertuigen van defensie, de civiele bescherming, de brandweer en de politie;
  • voertuigen die uitsluitend en speciaal gebruikt worden voor medische doeleinden;
  • landbouw-, tuinbouw- en bosbouwvoertuigen.
Belastbare wegen
Vlaanderen en Wallonië: autosnelwegen en bepaalde gewestwegen.
Brussel: autosnelwegen, de ring rond Brussel, gewestwegen en de binnenstad.
Een overzicht van de tolwegen vindt u op: www.viapass.be/nl/downloads.
Tarief (sinds 01.07.2019)
Vlaanderen
Wallonië
€ / km
Alle tolwegen
Alle tolwegen
 
3,5 - 12 ton
12 - 32 ton
> 32 ton
3,5 - 12 ton
12 - 32 ton
> 32 ton
Euro 0
0,154
0,207
0,211
0,153
0,205
0,209
Euro 1
0,154
0,207
0,211
0,153
0,205
0,209
Euro 2
0,154
0,207
0,211
0,153
0,205
0,209
Euro 3
0,133
0,186
0,190
0,132
0,184
0,188
Euro 4
0,100
0,153
0,157
0,099
0,152
0,156
Euro 5
0,089
0,142
0,146
0,077
0,130
0,134
Euro 6
0,078
0,131
0,135
0,077
0,130
0,134
 
Brussel
€ / km
Autosnelweg
Binnenstedelijk gebied
 
3,5 - 12 ton
12 - 32 ton
> 32 ton
3,5 - 12 ton
12 - 32 ton
> 32 ton
Euro 0
0,154
0,207
0,211
0,199
0,278
0,308
Euro 1
0,154
0,207
0,211
0,199
0,278
0,308
Euro 2
0,154
0,207
0,211
0,199
0,278
0,308
Euro 3
0,133
0,186
0,190
0,172
0,251
0,282
Euro 4
0,100
0,153
0,157
0,139
0,219
0,249
Euro 5
0,089
0,142
0,146
0,126
0,205
0,235
Euro 6
0,078
0,131
0,135
0,105
0,184
0,214
Op http://tollcalculator.satellic.be kunt u een simulatie maken van de heffing, per gekozen traject.

Wenst u meer inlichtingen over dit artikel ?