Nieuwe kilometervergoeding gekend

De belastingvrije kilometervergoeding geldt voor iedereen die met zijn eigen privéauto beroepsmatige verplaatsingen maakt.

Nieuwe kilometervergoeding gekend

De belastingvrije kilometervergoeding geldt voor iedereen die met zijn eigen privéauto beroepsmatige verplaatsingen maakt. Men kan die vergoeding dus toekennen aan het personeel, maar ook aan de bestuurder van een vennootschap als die met zijn eigen auto of die van zijn partner een beroepsmatige verplaatsting maakt.

Zoals elk jaar wordt het tarief ook dit jaar geïndexeerd. Vanaf 1 juli 2020 bedraagt de forfaitaire vergoeding € 0,3542 per beroepsmatig gereden kilometer en dit in principe tot 30 juni 2021. Het gaat om een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, toen het tarief € 0,3653 bedroeg. Een hogere km-vergoeding is mogelijk, maar dan moet wel die hogere gemiddelde kostprijs per kilometer kunnen bewezen worden. 

Wenst u meer inlichtingen over dit artikel ?