Huurindexering

We overlopen de belangrijkste knelpunten bij indexering van de huur.

We overlopen de belangrijkste knelpunten bij indexering van de huur.

De indexering van de huur moet gebeuren volgens de wettelijke formule. Als er in het contract een andere formule staat, mag die slechts toegepast worden voor zover dit voordeliger uitkomt voor de huurder. De wettelijke formule is de volgende:

basishuurprijs (1) x nieuwe index (2)
_____________________________

aanvangsindex (3)

 

(1)      De basishuurprijs is de prijs die in het contract vermeld werd, zonder rekening te houden met de kosten of de lasten.

(2)      De nieuwe index is de index van de maand vóór de verjaardag van het contract. Een huurcontract dat bijvoorbeeld in werking trad op 1 december 1995, verjaart dus telkens op 1 december. Om te indexeren, zal u dus telkens het indexcijfer van november moeten nemen.

(3)      De aanvangsindex is de index van de maand vóór het contract ondertekend werd.

Elke huur die onder de zgn. Woninghuurwet (het gehuurde goed is de hoofdverblijfplaats) valt, mag in principe geïndexeerd worden. Het speelt dus geen rol of de indexering al dan niet voorzien werd in het contract. Er mag evenwel niet geïndexeerd worden als dit uitdrukkelijk uitgesloten werd in het contract of als het om een mondelinge huur gaat gesloten of verhuurd na 31 mei 1997. Het sluiten van een mondelinge huur is overigens niet meer mogelijk.

Voor andere huurcontracten (handelshuur, de huur van een garage, een kantoor, een atelier, een magazijn, enz.) is de indexering enkel mogelijk als dit uitdrukkelijk werd voorzien in het contract.

De indexering mag slechts één keer per jaar gebeuren en dit ten vroegste op de verjaardag van het contract. Het indexcijfer vindt u in de krant, doorgaans in de financiële pagina’s of op de website http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/. U kunt ook bellen naar de dienst Indexcijfers van de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie) op het nummer 02/277 51 11 of een e-mail sturen naar ind@economie.fgov.be.

Om de nieuwe huurprijs te kennen, kunt u ook een beroep doen op de online huurcalculator die u terugvindt op http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/huurcalculator/.

Sinds januari 1994 is voor de huurindexering het gebruik van de gezondheidsindex verplicht.

Wenst u meer inlichtingen over dit artikel ?