Inhoudingsplicht - brief

Geeft u als zelfstandige beroepsmatig opdracht aan een aannemer, dan bent u in het kader van het beruchte artikel 30bis verplicht om te controleren of die aannemer geen schulden heeft bij de RSZ en/of de fiscus vooraleer u zijn factuur betaalt. Die inhoudingsplicht geldt ook voor als uw vennootschap werken laat uitvoeren.

Geeft u als zelfstandige beroepsmatig opdracht aan een aannemer, dan bent u in het kader van het beruchte artikel 30bis verplicht om te controleren of die aannemer geen schulden heeft bij de RSZ en/of de fiscus vooraleer u zijn factuur betaalt. Die inhoudingsplicht geldt ook voor als uw vennootschap werken laat uitvoeren.

Inhouden en doorstorten

Geeft u als zelfstandige beroepsmatig opdracht aan een aannemer (bv. om werken uit te voeren in uw kantoorruimte, in uw handelspand, e.d.) dan bent u in het kader van het beruchte artikel 30bis verplicht om te controleren of die aannemer geen schulden heeft bij de RSZ en/of de fiscus vooraleer u zijn factuur betaalt. Die inhoudingsplicht geldt ook voor als uw vennootschap werken laat uitvoeren.

In voorkomend geval bent u verplicht om een deel op zijn factuur in te houden en door te storten aan de RSZ en/of de fiscus.

Hoe gaat u te werk?

U kunt via de website https://www.checkinhoudingsplicht.be/ eenvoudig nagaan of er zo’n inhoudingsplicht bestaat. Het volstaat om het ondernemingsnummer van de aannemer in te geven om te zien of er zo’n verplichting is.

Aannemer een seintje geven

U doet er in zo’n geval goed aan de betrokken aannemer te verwittigen dat u een deel van zijn factuur niet rechtstreeks aan hem betaalt maar wel aan de RSZ en/of de fiscus, dit om te vermijden dat hij achteraf ten onrechte meent dat u een slechte betaler bent en u nog een saldo verschuldigd blijft.

Wenst u meer inlichtingen over dit artikel ?