Protesteren van een factuur

De wet schrijft nergens voor hoe een factuur precies geprotesteerd moet worden. Hoe kunt u te werk gaan?

De wet schrijft nergens voor hoe een factuur precies geprotesteerd moet worden. Hoe kunt u te werk gaan?

Via fax, e-mail of via een aangetekende brief?

Een factuur protesteren per fax volstaat als het faxrapport een stuk van het eerste blad dat verzonden is, weergeeft. De tegenpartij kan dan immers niet beweren dat u een blanco blad opgestuurd heeft. Krijgt u zo’n faxrapport niet, dan is het aangewezen om een aangetekende brief te sturen.

Protesteren via e-mail wordt steeds vaker als geldig beschouwd, zeker als u ook voordien reeds op datzelfde e-mailadres berichten verstuurd heeft en daar toen een reactie op kreeg.

Tip. Als het om heel grote bedragen gaat, is het sowieso aangewezen om aangetekend te reageren.

Hoe kunt u protesteren?

De wet schrijft nergens voor hoe een factuur precies geprotesteerd moet worden. Toch vermeldt u beter niet simpelweg ‘geprotesteerd’ op de factuur om ze vervolgens terug te sturen. Steeds meer rechters vinden immers dat dit niet volstaat. Een protest is slechts geldig als het voldoende precies aangeeft waartegen er geprotesteerd wordt en waarom.

Gaat het om een nieuwe leverancier, check dan voor alle zekerheid of er in zijn algemene voorwaarden geen zaken staan die in uw nadeel zijn en protesteer in het voorkomende geval ook de factuurvoorwaarden.

Praktisch

Veelal zal u eerst telefoneren met de leverancier in kwestie. Stuurt u dan (bv. via fax) de factuur terug met de vermelding ‘geprotesteerd’, vul dat dan aan met een verwijzing naar de datum, het uur van uw telefonisch protest en eventueel de persoon. De posten die ter discussie staan, kruist u aan of omcirkelt u.

Wilt u op zeker spelen, dan is het zeker aan te raden om in een (aangetekende) brief, fax of e-mail verder toe te lichten waarom u niet akkoord gaat met de factuur.

 

Wenst u meer inlichtingen over dit artikel ?