Uitstel van betaling - afbetalingsovereenkomst

Als een schuldenaar u niet dadelijk kan betalen, dan kunt u soms beter een afbetalingsregeling overeenkomen met hem.

Als een schuldenaar u niet dadelijk kan betalen, dan kunt u soms beter een afbetalingsregeling overeenkomen met hem.

Als hij niet dadelijk kan betalen, is het vaak interessanter om zo’n overeenkomst te sluiten met hem dan om direct naar de rechtbank te stappen. Daar zal die klant immers misschien plots van alles en nog wat betwisten en bovendien zou de rechter hem – als (de advocaat van) uw klant het vraagt – ook weleens kunnen toestaan om in schijven te betalen.

Zorg ervoor dat zo’n overeenkomst wel niet voor een te lange termijn geldt. Tracht alleszins om uw vordering in hoogstens één jaar te recupereren.

Bepaal in de overeenkomst alleszins dat de schuldenaar de schuldvordering erkent en die dus niet betwist, alsook dat bij het niet respecteren van de overeenkomst het totaal verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar is. In ons model werd er alvast zo’n bepaling opgenomen.

Wenst u meer inlichtingen over dit artikel ?