Verkoopovereenkomst aandelen (met wijziging controle over de vennootschap)

Los van de prijs is het bij de aan- of verkoop van aandelen van groot belang dat u het naast de prijs ook eens wordt over de modaliteiten van de overeenkomst.

Los van de prijs is het bij de aan- of verkoop van aandelen van groot belang dat u het naast de prijs ook eens wordt over de modaliteiten van de overeenkomst.

Meer dan de prijs

Overeenkomsten waarbij er aandelen overgedragen worden, gaan soms over grote sommen geld. Bovendien blijkt in de praktijk dat zij naderhand vaak aanleiding geven tot discussies en dit bv. omdat de koper in schijven zou betalen en hij na de eerste schijf niets meer betaalt of omdat de koper bv. meent dat hij ‘een kat in de zak’ gekocht heeft en later blijkt dat er heel wat verborgen problemen zaten in de vennootschap (bv. fiscale of andere schulden, hangende procedures, enz.).

Als de prijs van de aandelen aanzienlijk is, is het wel aangewezen om u te laten bijstaan door professioneel geschoolde adviseurs om een contract ‘op maat’ op te maken.

Wenst u meer inlichtingen over dit artikel ?